SPOLUPRÁCE S PROJEKTANTY

Nabízím externí spolupráci formou outsourcingu a projekčních prací na dálku v oblasti vypracování

  • zaměření a pasportizace starých objektů, zejména v Jihomoravském kraji
  • rozpracování studie do podoby projektu pro stavební povolení (DSP)
  • vypracování neautorizovaných prováděcích výkresů rozvodů, vedení a distribučních prvků vzduchotechnického systému rodinných a bytových domů
  • vypracování stavební části projektu pro stavební povolení novostavby, stavebních úprav či nástavby v rámci celkového projektu dodaným hlavním projektantem
  • výpočet tepelných ztrát místností či objektu užitých pro návrh zdroje vytápění

Zkušenosti jsem sbíral již při studiu na brněnské fakultě stavební VUT, zakončené bakalářskou prací pod vedením autorizovaného inženýra Jakuba Krále z architektonického ateliéru Atelier3 a diplomovou prací pod vedením Ing. Matuszkové z ústavu pozemních komunikací, v současnosti mám za sebou více než 4 roky znalostí s projektováním a poskytováním stavitelských služeb