Ochrana osobních údajů


Osobní údaje, které získáváme prostřednictví tohoto webu http://www.projekcefrybort.cz  zpracovává provozovatel tohoto webu Ing. Miroslav Frýbort, IČ: 11716711 se sídlem Kozí 318, 664 08, Blažovice, dle uvedených podmínek.

http://www.projekcefrybort.cz bude zpracovávat vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s poptávkami a dotazy zaslanými kontaktním formulářem. Od čtenářů bude tento web zpracovávat statistické údaje pomocí souborů cookies.

Osobní údaje tak mohou být v případě odeslání dotazu či poptávky kontaktním formulářem subdodavatelům specialistům, jako je například statik nebo geodet, dále zpracovatelům, kteří poskytují webové, cloudové, it nebo účetní služby.

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 – „GDPR“

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů.